Kurcsis
  • upload/2010826121249008.jpg
  • upload/2010826121255102.jpg
  • upload/201082613135DSC_0047.jpg
  • upload/201082613142DSC_0042.jpg
  • upload/201082613148DSC_0051.jpg
  • upload/201082613314DSC_0065.jpg
  • upload/201082613325DSC_0066.jpg
LiliArnics

Hédervár kiállítás munkák Székely Zoltán


A hédervári Boldogasszony-kápolna falai mentén ódon sírkövek sorakoznak: a Viczay grófok halotti emlékművei a XVII-XIX. századból. Nevezetes család volt, amely híres műgyűjteménye révén írta be magát a magyar kultúra történetébe. A kápolnától néhány száz méterre álló kastélyukban őrizték Európa-szerte ismert éremgyűjteményüket, amelyet festmények, szobrok egészítettek ki. A kastély körül épült fel az ország első angolkertje. E szellemi pezsgés azonban már a múlté, a Viczayakat s gyűjteményeiket egyaránt elmosta a történelem. Miként a változó idők sodorták el a kastélyban egykor, a 80-as évek közepétől a 90-es évek közepéig működött alkotóházat is.
A Boldogasszony-kápolnában megnyílt galériával a művészetek iránti fogékonyság éled újjá Hédervárott. E szellemet három Kárpát-medencei művész alkotásai támasztják fel: a nagyváradi születésű Bentze Ibby festményei, elhunyt férje, a Szatmárnémetiből való Bentze Tibor plasztikái és a Csornán született Kurcsis László grafikái. Különböző műfajok, különböző látásmódok, eltérő hangsúlyok, egyéni kísérletek - ami mégis közös nevezőre hozza e három művész, az a szellemi igényességen túl a megfoghatatlan, az imaginárius világ titokzatos vonzása.
A három művész kacskaringós alkotói- és életútja először New Yorkban keresztezte egymást a 90-es években. Az ekkor kialakult emberi és művészi rokonszenv azután idehaza mélyült el az újbóli találkozások során s végső soron ennek köszönhető a 17 alkotásból összeállított kollekció, amelyet 2009-ben Hédervár közönségének/közösségének ajándékoztak. Az adománytevők önzetlen gesztusa találkozott az önkormányzat nyitottságával, tenni akarásával: együttmunkálkodásuk a manapság oly ritka, ám annál kívánatosabb példája az értékteremtésnek. A donátió révén egy olyan, szellemi és anyagi értelemben is jelentős értéket képviselő képzőművészeti anyag került a településre, amely csírája lehet egy a későbbiekben egyre bővülő gyűjteménynek, s amely jelenlétével új horizontokat nyit Hédervár kulturális arculatának megteremtésében.
Székely Zoltán művészettörténész
2009.április